Επισκόπηση - ΔΏΡΑ ΧΟΡΗΓΏΝ

ΜΆΡΤΙΟΣ 2021 Ημερομηνία
ΕΞΤΡΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΔΩΡΑ ΧΩΡΗΓΟΥ 0 0 22 Μαρ. 2021
ΔΩΡΑ ΧΩΡΗΓΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 0 0 17 Μαρ. 2021
ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2021 Ημερομηνία
ΔΩΡΑ ΧΩΡΗΓΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 0 16 Φεβ. 2021
ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 2021 Ημερομηνία
ΔΩΡΑ ΧΟΡΗΓΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 0 0 18 Ιαν. 2021
ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2020 Ημερομηνία
ΔΩΡΑ ΧΟΡΗΓΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 0 0 2 Δεκ. 2020
ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 2020 Ημερομηνία
ΔΩΡΑ ΧΟΡΗΓΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 0 0 11 Ιαν. 2020
ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2018 Ημερομηνία
ΔΩΡΑ ΧΟΡΗΓΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 0 19 Φεβ. 2018
ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2017 Ημερομηνία
ΔΩΡΑ ΧΟΡΗΓΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 0 0 18 Δεκ. 2017
ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2017 Ημερομηνία
ΔΩΡΑ ΧΟΡΗΓΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 0 0 15 Νοε. 2017
ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2017 Ημερομηνία
ΔΩΡΑ ΧΟΡΗΓΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 1 0 12 Οκτ. 2017
ΙΟΎΛΙΟΣ 2017 Ημερομηνία
ΔΩΡΑ ΧΟΡΗΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 0 0 8 Ιουλ. 2017
ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 2017 Ημερομηνία
ΔΩΡΑ ΧΟΡΗΓΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 0 0 25 Ιαν. 2017
ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2016 Ημερομηνία
ΔΩΡΑ ΧΟΡΗΓΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 16 ΑΠΟ 1/12-31/12.2016 0 0 20 Δεκ. 2016
ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2016 Ημερομηνία
ΔΩΡΑ ΧΟΡΗΓΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 15 ΑΠΟ 1/11-30/11.2016 ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΑ ! 1 0 12 Νοε. 2016
ΑΎΓΟΥΣΤΟΣ 2016 Ημερομηνία
ΔΩΡΑ ΧΩΡΗΓΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 12-13 ΑΠΟ 22/08 ΕΩΣ 02/10. -2016 ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΑ! 0 0 28 Αυγ. 2016
ΙΟΎΝΙΟΣ 2016 Ημερομηνία
ΔΏΡΑ ΧΟΡΗΓΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 8 ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΤΑ! 0 0 11 Ιουν. 2016
ΜΆΙΟΣ 2016 Ημερομηνία
ΚΑΜΠΆΝΙΑ ΔΏΡΑ ΧΟΡΗΓΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 7 ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΤΑ! 0 0 14 Μαϊ. 2016
ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2016 Ημερομηνία
ΚΑΜΠΆΝΙΑ ΔΏΡΑ ΧΟΡΗΓΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 6! ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΤΑ! 0 0 19 Απρ. 2016
ΜΆΡΤΙΟΣ 2016 Ημερομηνία
Το ΔΩΡΟ ΣΑΣ ΩΣ ΧΩΡΗΓΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 5 ΑΠΟ 28/3.-17/04. 0 0 27 Μαρ. 2016
ΔΏΡΑ ΧΟΡΗΓΏΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 4. ΑΠΌ 07/03,-27/03. 0 0 27 Μαρ. 2016
Καμπάνια δώρα χορηγών για τον κατάλογο 3-4.-5./2016 (από 15.02-για 60 ημέρες ) 0 0 27 Μαρ. 2016